Kuidas mõjutab Brexit Euroopa majandust

Brexit ehk Suurbritannia lahkumine EL-ist mõjus kõikidele liikmesriikidele šokeeriva uudisena. Üks kõige olulisemaid murekohti on aga kogu referendumi käigus olnud see, millised on Brexiti mõjud majandusele, seda nii Suurbritanniale kui ka kogu Euroopa Liidule.

On selge, et mõju on tuntav igal pool Euroopa Liidus, kuid seda erineval määral erinevates regioonides. Muutuse suure mureküsimuse tõttu on korraldatud ka liikmesriikides juba erinevaid uuringuid ja küsitlusi, et näha, kuivõrd reaalne võib Brexiti mõju olla.

Erasmuse ülikooli uurijad leidsid, et kõige enam hakkab muutusest kannatama Iirimaa, kes on hetkel otseselt sõltuv Suurbritanniast. Ka Suurbritanniale lähedal asuvad riigid nagu Belgia ja Holland ning suurte kaubandusmahtudega riigid Saksamaa ja Prantsusmaa kannatavad enim Brexiti jõustumisest. 

Kaubandus ja põllumajandus on murekohad

Kogu Euroopa on aga mures eelkõige seoses kaubandusega. Üks Euroopa Liidu suurimaid eeliseid on seni olnud väga vaba ning sujuv kaubavahetus ja soodsamad ekspordi-impordimaksud, see kõik aga muutub siis, kui Suurbritannia lahkub – Suurbritanniavaheline kaubandus muutub ilmselgelt palju kallimaks.

Saksamaa linna Bremeni jaoks on Suurbritannia näiteks kolmas suurim kaubanduspartner, Berliini jaoks viies suurim partner. Küpros on mures, kuna Inglismaa on nende teine suurim partner ning seda seejuures ka teenuste ja investeeringute osas. Isegi Poola, kes on muidu olnud üsna positiivselt häälestatud, on avaldanud mure selle osas, kuidas Brexit mõjutab põllumajandustoodete kaubavahetust.

Rootsi jaoks on Suurbritannia üks nende suurimaid välisinvestoreid ja isegi väiksem piirkond nagu Murcia Hispaanias on mures, kuna umbes kolmveerand nende ekspordist on suunatud Suurbritanniasse.

Kõige keerulisem on olukord Iirimaa jaoks. Hetkel on pärit 89 protsenti riigi õlitoodangust ja 93 protsenti gaasist Suurbritanniast ning samamoodi on ka põllumajandustooted suuresti pärit naabritelt.

Kalapüük muutub keeruliseks

Brexiti mõjud ulatuvad aga veelgi kaugemale. Suurbritannia lahkumine tähendab seda, et regioon saab täie kontrolliõiguse kalapüügi osas piirkondades, mis on hetkel ühendatud Suurbritannia ja mitmete Euroopa rannikualadega. Mures on näiteks väike kalakommuun Britanny, kus pool Brittany kalastustegevusest sooritatakse hetkel Briti majandustsoonis, mis seni on olnud Euroopa Liidu liikmesriikidele vabalt kättesaadav.

Mereandide tööstus, sealhulgas toodete ettevalmistamine, käsitlemine ja müümine, pakub tööd enam kui 5000 inimesele.

Sarnaselt võib Brexit lüüa killu ka mitmele Hollandi väikeprovintsile, mille majandus sõltub suuresti kalapüügist. Väike rannikulinn Urk sõltub näiteks neljakümnel protsendil kalapüügist oma majanduses.

EL-ist lahkulöömine tähendab seega mitmete väikeste rajoonide jaoks suuri elumuudatusi ning potentsiaalselt ka suuremaid töötusmääre, kuna paljud inimesed võivad kaotada oma senise tuluallika.

Mis saab turismist ja migreerumisest?

Lisaks vabale majandusele on EL-i suurim eelis olnud võimalus liikuda vabalt Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Seetõttu on olnud võimalik hõlpsamini reisida või migreeruda teise riiki ning on selge, et tuhanded britid on tänasel päeval juba asunud mujale Euroopasse elama.

Kui aga Brexit jõustub, muutub elu nende inimeste jaoks raskemaks, rääkimata sellest, et Suurbritanniasse reisimine ja kolimine muutub keeruliseks.

Eriti murerikas on migratsiooniküsimus piirkondades, mis on hetkel Briti territooriumid, kuid on kodu- ja töökohaks tuhandetele välismaalastele. Üks taoliseid piirkondasid on näiteks Andaluusia – 58.7% hispaania töölistest, kes töötavad hetkel Gibraltaril, on peatselt muudatusest mõjutatud ning ei saa suurima tõenäosusega jätkata enam samal viisil.

Portugalile kuuluval Madeiral võib samuti minna elu keeruliseks, kuna suur hulk töölisi on pärit Suurbritanniast, kuid kui kõik töötajad peavad naasema oma kodumaale, tähendab see piirkonnas suurt tööliste puudust.

Kõike seda arvesse võttes on selge, et Brexit toob kaasa oma mõjud nagu kõrgemad hinnad ja keerulisema reisimise. Brexit toimub ametlikult 2019. aasta märtsis.